Masuri adoptate in contextul COVID-19

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 2212 / 16.03.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 16.03.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Masuri adoptate de Directoratul SIF Transilvania in contextul epidemiologic legat de raspandirea COVID-19

S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca a dispus o serie de masuri pentru asigurarea continuitatii in contextul epidemiologic actual, masuri care pot fi sintetizate astfel:

 

-in perioada 16-30 martie 2020 salariatii societatii isi vor desfasura activitatea de la domiciliu, urmand ca lucrarile de serviciu sa fie primite si livrate in sistem informatic securizat, pentru a nu intrerupe si a nu afecta activitatea societatii;

-salariatii care au de efectuat lucrari ce nu pot fi realizate de la domiciliu se vor deplasa la sediul societatii in vederea redactarii respectivelor lucrari, cu evitarea, pe cat posibil, a contactului fizic in cadrul activitatilor curente desfasurate la sediul societatii;

-in perioada prezentata anterior, relatia cu actionarii se va realiza exclusiv prin mijloace de comunicare la distanta; actionarii societatii sunt rugati sa transmita solicitarile la adresa de e-mail [email protected];

-orice comunicari oficiale adresate SIF Transilvania se vor transmite la adresa de e-mail [email protected].

 

Perioada de aplicare a masurilor mai sus enumerate va putea fi extinsa, in functie de evolutia situatiei epidemiologice si de recomandarile/obligatiile instituite de autoritatile publice.

 

Avand in vedere ca Adunarea Generala Anuala a Actionarilor a fost programata sa aiba loc pe data de 28/29 aprilie 2020, va informam ca toate materialele privind A.G.A. anuala vor fi  disponibile pe site-ul societatii iar actionarii au dreptul sa isi exercite dreptul de vot prin corespondenta, astfel cum este descris in convocator; referitor la prezenta actionarilor in sala cu ocazia lucrarilor A.G.A. societatea va reveni cu precizari in functie de deciziile autoritatilor publice competente.

 

S.I.F. Transilvania va continua sa adopte toate masurile pentru asigurarea continuitatii activitatii, va monitoriza si gestiona ansamblul riscurilor la care societatea este expusa si isi va respecta obligatiile legale de informare a actionarilor / investitorilor, inclusiv cele referitoare la informatiile privilegiate. 

 

 

Presedintele Directoratului,

dr. ec. Mihai FERCALA

 

 

 

Vicepresedinte al Directoratului,

dr. ec. Iulian STAN

 

 

 

 

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate