Materiale aferente AGEA

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 878/31.01.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 31.01.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Materiale aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

In completarea Raportului curent nr. 327/14.01.2019, S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta de Directorat din data de 30 ianuarie 2019, ca urmare a analizei portofoliului de valori mobiliare, s-a hotarat ca in cadrul programului de rascumparare propus spre aprobare A.G.E.A. convocata pentru data de 6/7.03.2019, la punctul 4 al ordinii de zi, valorile mobiliare oferite la schimb sa fie intregul pachet de actiuni detinut de S.I.F. Transilvania S.A. la Societatea COMCM S.A. Constanta. Detaliile acestei propuneri sunt disponibile in materialul informativ publicat pe site-ul societatii la sectiunea “A.G.E.A. martie 2019”.

Presedintele Directoratului,

dr. ec. Mihai FERCALA

Vicepresedinte al Directoratului,

dr. ec. Iulian STAN

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate