Modificare calendar de comunicare financiara 2019

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 14.06.2019

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Modificare calendar de comunicare financiara 2019

 

Va transmitem modificarea calendarului de comunicare financiara 2019 al SIF Moldova, in ceea ce priveste prezentarea raportului semestrial si a rezultatelor financiare individuale la semestrul I 2019, dupa cum urmeaza:

 

 

Informatii comunicate

 

Data raportarii

 

Perioada  interdictie tranzactii cu actiuni SIF2 pentru persoanele cu acces la informatii privilegiate

6

Prezentarea Raportului semestrial si a rezultatelor financiare individuale la semestrul I 2019

06.08.2019

08.07.2019 – 06.08.2019

 

Claudiu Doros

Director General

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate