Modificare calendar financiar 2017

M MedLife S.A.

MED LIFE S.A.

Sediul social: Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, Romania

Codul de inregistrare fiscala: 8422035

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON

www.medlife.ro

 

 

COMUNICAT

 

 

Modificare calendar financiar

 

 

 

In conformitate cu prevederile Codului Bursei de Valori Bucuresti, MED LIFE S.A. aduce la cunostinta tuturor actionarilor si investitorilor urmatoarea modificare aferenta calendarului de comunicare financiara pentru anul 2017: 

 

-        Publicarea raportului trimestrial aferent primului trimestru 2017 (perioada 1 ianuarie - 31 martie 2017), programata initial pentru data de 9 mai 2017, va avea loc in data de 15 mai 2017.

 

-        Conferinta telefonica pentru prezentarea raportului trimestrial aferent primului trimestru 2017, programata initial pentru data de 9 mai 2017, va avea loc in data de 15 mai 2017.

 

 

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la adresa de email investors@medlife.ro.