Modificare Calendar financiar 2019

COTE CONPET SA

CONPET S.A.

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 
Nr. 26681/ 04.07.2019

 

COMUNICAT

 

In conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamenul A.S.F. nr. 5/2018 si ale art. 92 din Titlul II, Capitolul IV Furnizarea de informatii din Codul BVB – operator de piata, societatea CONPET S.A. aduce la cunostinta tuturor actionarilor si investitorilor urmatoarele modificari aferente calendarului de comunicare financiara pentru anul 2019:

“Conferinta telefonica cu analistii financiari si intermediarii din piata de capital pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente semestrului I 2019” stabilita pentru data de 14 august 2019 se reprogrameaza pentru data de 13 august 2019.”

 

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS

 

 

Director Economic

Ec. Sanda TOADER