Modificare calendar financiar pentru 2019

M MedLife S.A.

 

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

COMUNICAT

 

 

Data raportului: 07.02.2019

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Modificare calendar financiar pentru anul 2019

 

 

In conformitate cu prevederile Art. 247 din Regulamentul ASF nr 5/2018 si ale Art. 92 din Titlul II, capitolul IV Furnizarea de Informatii din Codului Bursei de Valori Bucuresti, MED LIFE S.A. aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor urmatoarea modificare aferenta calendarului de comunicare financiara pentru anul 2019:

 

-          - Adunarea Generala Anuala a Actionarilor pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale auditate pentru 2018, programata initial pentru data de 24 aprilie 2019, va avea loc in data de 22 aprilie 2019;

-          - Publicarea Situatiilor financiare anuale auditate si a Raportului anual pentru 2018, programata initial pentru data de 25 aprilie 2019, va avea loc in data de 23 aprilie 2019;

-        -   Conferinta telefonica pentru prezentarea Raportului anual si a rezultatelor financiare pentru anul 2018, programata initial pentru data de 25 aprilie 2019, va avea loc in data de 23 aprilie 2019.

 

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la adresa de email investors@medlife.ro.

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General