Modificare in Registrul actionarilor CONPET S.A

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 6055/ 12.02.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 5/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

12.02.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

 

Avand in vedere adresa Depozitarului Central nr. 4466/ 11.02.2020, inregistrata la societate in data de 12.02.2020, CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor ca, in data de 11.02.2020, Depozitarul Central a inregistrat transferul unui numar de 5.083.372 actiuni (reprezentand 58,71% din capitalul social) emise de societatea CONPET S.A. Ploiesti, din contul Statului Roman prin Ministerul Energiei in contul Statului Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ca urmare a punerii in aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 68/ 06.11.2019.

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS