Modificare structura organizatorica incepand cu 03.02.2020

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 4118/ 31.01.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 4/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

31.01.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

Societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor ca, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 2 din data de 30.01.2020, a fost aprobata modificarea structurii organizatorice a CONPET S.A. incepand cu data de 03.02.2020.

 

Avand in vedere modificarea structurii organizatorice, Directorul General al societatii CONPET S.A. a numit pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 03.02.2020, in functia de Director General Adjunct 2 pe dl. Tudora Dorin, iar in functia de Director Infrastructuri Critice si Activitati Administrative pe dl. Dragne Laurentiu Marian.

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS