Modificare tarife de distributie - aplicabile din 16 ianuarie 2020

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 16 ianuarie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice pentru filialele de distributie din Grupul Electrica si tarifele reglementate de energie electrica aplicate clientilor casnici de catre furnizorul de ultima instanta al Grupului Electrica

Societatea Energetica Electrica SA informeaza asupra faptului ca, urmare a aprobarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 1/2020 prin care se diminueaza contributia catre ANRE de la 2% la 0,2% din cifra de afaceri, tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice aplicabile incepand cu data de 16 ianuarie 2020 pentru filialele de distributie din Grupul Electrica se modifica prin:

·           Ordinul ANRE nr. 7/15.01.2020 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 227/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 28/16.01.2020

·           Ordinul ANRE 8/15.01.2020 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 228/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 28/16.01.2020

·           Ordinul ANRE 9/15.01.2020 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 229/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 28/16.01.2020

Conform Ordinelor ANRE, tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice pentru cei trei operatori de distributie concesionari ai grupului Electrica aplicabile incepand cu data de 16 ianuarie 2020, comparativ cu cele aplicabile incepand cu data de 1 ianuarie 2020, sunt urmatoarele:

 

Operator de distributie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific

aplicabil din
16 ian 2020 (lei/MWh)

Tarif specific

aplicabil din
1 ian 2020 (lei/MWh)

Δ%

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.

Inalta Tensiune

16,68

16,97

-1,7%

Medie Tensiune

36,48

37,12

-1,7%

Joasa Tensiune

123,90

126,06

-1,7%

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

Inalta Tensiune

18,77

19,11

-1,8%

Medie Tensiune

45,54

46,37

-1,8%

Joasa Tensiune

104,60

106,50

-1,8%

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

Inalta Tensiune

20,31

20,69

-1,8%

Medie Tensiune

41,03

41,80

-1,8%

Joasa Tensiune

104,56

106,52

-1,8%

Tarifele reglementate de energie electrica aplicate clientilor casnici de catre furnizorul de ultima instanta al Grupului Electrica – Electrica Furnizare S.A. – nu au suferit modificari, acestea ramanand la nivelul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 241/2019, astfel:

- lei/MWh -

Nivel de tensiune

Zona

Muntenia Nord

Transilvania Nord

Transilvania Sud

Muntenia Sud

Medie Tensiune

0,34453

0,35846

0,35249

0,33034

Joasa Tensiune

0,47059

0,46496

0,45901

0,44601

 

 

Director General                                                        Director Strategie si Fuziuni si Achizitii

Georgeta Corina Popescu                                          Anamaria Acristini-Georgescu