Modificarea componentei Consiliului de Supraveghere

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 555/23.01.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 23.01.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Modificarea componentei Consiliului de Supraveghere

 

S.I.F. Transilvania informeaza ca, urmare Adresei A.S.F. nr. 550/22.01.2020 prin care se arata:

„In considerarea hotararii judecatoresti nr. 7/17.01.2020 a Curtii de Apel Constanta pronuntata in dosarul cu nr. 8031/2/2018, este indubitabil faptul ca nu exista niciun drept de optiune in ceea ce priveste aducerea la indeplinire a acestei hotarari judecatoresti de catre toate partile implicate. Executarea hotararii judecatoresti se realizeaza prin sine insasi, nefiind conditionata de emiterea unor acte administrative subsecvente care sa interpreteze sau sa confirme valabilitatea acesteia, dincolo de exercitiul de autoritate al puterii judecatoresti.

Pe cale de consecinta, in sensul executarii hotararii judecatoresti anterior mentionate, Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017 prin care s-a avizat modificarea componentei Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. a devenit aplicabil in ceea ce priveste detinerea de catre domnul Constantin Fratila a calitatii de membru al Consiliului de Supraveghere. Astfel, S.I.F. Transilvania S.A. are obligatia de a efectua toate demersurile impuse de cadrul legal in vigoare pentru aplicarea prevederilor Avizului A.S.F. nr. 422/26.07.2017.”,

Directoratul societatii va efectua demersurile necesare si suficiente pentru inregistrarea domnului Constantin Fratila in Registrul Comertului.

 

Presedinte Executiv/Director General

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

dr. ec. Mihai FERCALA

dr. ec. Iulian STAN

 

 

 

 

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin