Modificarea stadiului de conformare cu Codul de Guvernanta Corporativa

SNP OMV PETROM S.A.

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 19 aprilie 2019
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 
+40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

 

 

Eveniment important de raportat:

Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

 

 

In vederea cresterii nivelului de conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti („CGC BVB”), Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”) a aprobat urmatoarele modificari in cadrul Comitetului de Audit incepand cu 19 aprilie 2019:

·       domnul Jochen Weise a fost numit in functia de Presedinte al Comitetului de Audit. Anterior, domnul Weise a detinut functia de Vicepresedinte al Comitetulul de Audit;

·       domnul Reinhard Florey a fost numit in functia de Vicepresedinte al Comitetului de Audit. Anterior, domnul Florey a detinut functia de Presedinte al Comitetului de Audit.

 

Astfel, urmare acestor modificari, componenta Comitetului de Audit este urmatoarea:

·       domnul Jochen Weise – Presedinte;

·       domnul Reinhard Florey – Vicepresedinte;

·       domnul Radu Cojocaru – membru;

·       doamna Sevil Shhaideh – membru.

 

Toti cei patru membri ai Comitetului de Audit sunt neexecutivi, acestia fiind totodata si membri ai Consiliului de Supraveghere. In urma evaluarii privind independenta acestora, a rezultat ca trei dintre membrii Comitetului de Audit, respectiv domnul Jochen Weise, doamna Sevil Shhaideh si domnul Radu Cojocaru intrunesc criteriile de independenta prevazute de CGC BVB.

In consecinta, OMV Petrom anunta modificarea incepand cu 19 aprilie 2019 a stadiului de conformare cu prevederea B.2 a CGC BVB, si anume „Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru neexecutiv independent”, in sensul trecerii de la „conformitate partiala” la „conformitate”, intrucat noul Presedinte al Comitetului de Audit indeplineste atat conditia de membru neexecutiv, cat si pe cea de independent.

 

 

 

 

Christina Verchere                                                                        Alina Popa

                                                                                                    

Director General Executiv                                                               Director Financiar

Presedintele Directoratului                                                              Membru al Directoratului