Modificarea unor date din contractele cu Petrotel Lukoil S.A. si OMV Petrom S.A.

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 249/ 06.01.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 1/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

06.01.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

Avand in vedere prevederile articolului 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la modificarea unor date privind urmatoarele contracte:

-          BC 428/10.12.2019 si BC LUK CF 427/10.12.2019 incheiate cu Petrotel Lukoil S.A., serviciile de transport urmand a fi prestate in temeiul acestor contracte incepand cu data de 01.01.2020;

-          BC OMV 32 /26.02.2019 incheiat cu OMV Petrom S.A.

Modificarile au survenit ca urmare a publicarii, in data de 31.12.2019, in Monitorul Oficial nr. 1056 a Ordinului ANRM nr. 427/16.12.2019 care modifica Ordinul nr.13/2010 pentru aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului.

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Parti contractante

incheiat intre CONPET SA Ploiesti si Petrotel Lukoil SA

Nr. Contract

Contract pentru transportul titeiului din import nr. BC 428/10.12.2019

incheiat la data de 13.12.2019 

Obiectul contractului

prestarea serviciilor de transport al titeiului din import de la OIL TERMINAL S.A. la rafinaria PETROTEL-LUKOIL S.A.stabilite de Parti

Valoarea

149.350.562 lei, ca urmare a Ord. ANRM nr. 427/16.12.2019 privind modificarea tarifelor de transport publicat in MO nr. 1056 din 31.12.2019

Creante reciproce

-

Penalitati stipulate

Penalitati de intarziere 0,04% / zi;

Garantii constituite

garantia platii contravalorii serviciilor, incepand cu 01.01.2020, in valoare de 6.244.263 lei ca urmare a Ord. ANRM nr. 427/16.12.2019 privind modificarea tarifelor de transport publicat in MO nr. 1056 din 31.12.2019

Termene si modalitati de plata

15 de zile de la primirea facturii

Durata

de la 01 .01.2020 pana la 31 .12.2021

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Parti contractante

incheiat intre CONPET SA Ploiesti si Petrotel Lukoil SA

Nr Contract

Contract pentru transportul titeiului din tara nr. BC LUK CF 427/10.12.2019 incheiat la data de 12.12.2019 

Obiectul contractului

prestarea serviciilor de transport al titeiului din tara de la punctele de primire la rafinaria PETROTEL-LUKOIL S.A.stabilite de Parti

Valoarea

1.050.360 lei ca urmare a Ord. ANRM nr. 427/16.12.2019 privind modificarea tarifelor de transport publicat in MO nr. 1056 din 31.12.2019

Creante reciproce

-

Penalitati stipulate

Penalitati de intarziere 0,04% / zi;

Garantii constituite

garantia platii contravalorii serviciilor este acoperita de garantia, in valoare de 6.244.263 lei, stabilita prin contractul pentru transportul titeiului din import nr. BC 428 /10.12.2019, si actualizata incepand cu 01.01.2020, ca urmare a Ord. ANRM nr. 427/16.12.2019 privind modificarea tarifelor de transport publicat in MO nr. 1056 din 31.12.2019

Termene si modalitati de plata

15 de zile de la primirea facturii

Durata

de la 01.01.2020 pana la 31.12.2021

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Parti contractante

incheiat intre CONPET SA Ploiesti si OMV Petrom SA Bucuresti

Nr. Contract

Contract pentru transportul titeiului, gazolinei si condensatului nr. BC OMV 32/26.02.2019 incheiat la data de 28.02.2019

Obiectul contractului

prestarea serviciilor de transport titei de tara si import, gazolina si condensat de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de Parti pana la 29.02.2020

Valoarea

310.622.855 lei, ca urmare a Ord. ANRM nr. 427/16.12.2019 privind modificarea tarifelor de transport publicat in MO nr. 1056 din 31.12.2019

Creante reciproce

-

Penalitati stipulate

Penalitati de intarziere 0,04% / zi;

Garantii constituite

garantia platii contravalorii serviciilor, valabila incepand cu termen de 15 zile lucratoare de la primirea notificarii de modificare, in valoare de 23.200.500 lei, ca urmare a Ord. ANRM nr. 427/16.12.2019 privind modificarea tarifelor de transport publicat in MO nr. 1056 din 31.12.2019

Termene si modalitati de plata

25 de zile de la primirea facturii

Durata

de la 01.03 .2019 pana la 29 .02.2020

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS