Modificari in componenta Directoratului

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB

Data raportului: 11 iulie 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat: Modificari in componenta Directoratului

 

Intrucat mandatul actualilor membri ai Directoratului inceteaza de drept in data de 16 iulie 2018, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” SA informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din data de 11 iulie 2018, Consiliul de Supraveghere a decis urmatoarele:

Ø  prelungirea cu o durata de 2 luni, pana la data de 16 septembrie 2018, a mandatelor urmatorilor membrilor provizorii ai Directoratului:

-       Adrian – Constantin RUSU

-       Andreea – Georgiana FLOREA

-       Constantin SARAGEA

Ø  desemnarea in calitatea de membri provizorii ai Directoratului, cu un mandat de 2 luni, incepand cu data de 17 iulie 2018 si pana la data de 16 septembrie 2018, a urmatoarelor persoane:

-       Adrian-Mircea TEODORESCU

-       Viorel VASIU

Numirea membrilor Directoratului, desemnati mai sus, va deveni efectiva la data semnarii in fata notarului public a declaratiei de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, Consiliul de Supraveghere alege ca Presedinte al Directoratului, (denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Societatii) al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, incepand cu data 17 iulie 2018, pe domnul Adrian – Constantin RUSU.

 

 

Adrian – Constantin RUSU

 

 

Andreea – Georgiana FLOREA

 

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

 

Membru Directorat