Motivarea Directoratului privind propunerile de modificare a Actului Constitutiv

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

          Nr. 2754 /09.04.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 09.04.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Motivarea Directoratul privind propunerile de modificare a  Actului Constitutiv al S.I.F. Transilvania

 

S.I.F. Transilvania S.A. aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor motivele care au stat la baza propunerilor Directoratului de modificare a Actului Constitutiv al S.I.F. Transilvania, propuneri regasite in convocatorul Adunarii Generale Extraordinare Actionarilor din 11.05.2020. Aceste propuneri au avut in vedere:

·         Imbunatatirea Guvernantei Corporative la nivelul societatii;

 

·         Indeplinirea obligatiilor impuse de Legea nr. 243/2019 privind fondurile alternative de investitii si cerintele Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative si ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investitii alternative;

 

·         In acest sens, fata de limitarea detinerilor de actiuni ale societatii la 5% din capitalul social, conform Legii nr.297/2004, cu considerarea prevederilor Legii nr. 243/2019 s-a propus cresterea nivelului detinerilor de actiuni la 10%. Elemente considerate in formularea propunerii:

 

o   S.I.F. Transilvania este incadrata potrivit Legii nr. 243/2019 ca fond de investitii alternativ, destinat investitorilor de retail, actiunile tranzactionate pe piata de capital putand beneficia de premisele unui free-float ridicat, in interesul general al pietei si in interesul investitorilor;

o   Mentinerea unui free-float ridicat este atat in interesul investitorilor profesionali (in considerarea limitelor investitionale ale acestora), cat si in interesul micilor investitori detinatori de actiuni SIF3;

o   Propunerea facuta tine seama si de structura actionariatului S.I.F. Transilvania (cca. 7 milioane de actionari);

o   Se asigura in mod corespunzator protectia investitorilor, obiectiv important in asigurarea si consolidarea unui cadru integrat de functionare a pietei de capital;

 

·         Adaptarea numarului membrilor Consiliul de Supraveghere si a remuneratiilor acestora la  specificul activitatii societatii, administrata in sistem dualist, unde rolul administrarii revine in exclusivitate Directoratului (format din 3 membri), Consiliul de Supraveghere exercitand numai atributii de supraveghere, conform legii. In acest sens s-a propus reducerea numarului membrilor Consiliul de Supraveghere de la 7 la 5, cat si reducerea cuantumului indemnizatiilor acestora, cu efecte importante in diminuarea cheltuielilor inregistrate de societate;

 

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

 

 

 

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

 

 

                                                                                                               Ofiter de conformitate

                                                                                                                Marcus Valeriu Marin