Neintrunire cvorum AGEA din data de 20 Decembrie 2018

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 

Data raportului: 20 Decembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat – neintrunire cvorum AGEA din data de 20.12.2018

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA anunta ca in data de 20.12.2018, ora 10:00 nu s-a intrunit, la prima convocare, cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintei Adunarii generale extraordinare a actionarilor. La adunare au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 21 de actionari reprezentand 13,669% din capitalul social al societatii.

Prin urmare, conform Convocatorului, a doua sedinta a Adunarii generale extraordinare a actionarilor se va tine la data de 21 decembrie 2018, ora 10.00, in cladirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr.1112, cu aceeasi ordine de zi.

 

 

Adrian – Constantin RUSU

 

 

Adrian – Mircea TEODORESCU

 

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat