Neintrunire cvorum AGEA in data de 19 august 2019

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

      Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Data comunicatului: 19 august 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Eveniment de raportat – neintrunire cvorum AGEA in data de 19.08.2019

 

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA anunta ca in data de 19.08.2019, ora 10:00 nu s-a intrunit, la prima convocare, cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintei extraordinare a Adunarii generale a actionarilor. La adunarea generala extraordinara au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 16 de actionari reprezentand 10,32656% din capitalul social al societatii.

 

Prin urmare, conform Convocatorului, sedinta extraordinara a Adunarii generale a actionarilor se va tine la a doua convocare, respectiv in data de 20 august 2019, ora 10.00, in cladirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr.1112, cu aceeasi ordine de zi.

 

 

 

Marius – Danut CARASOL

 

 

                 Alina - Elena TEODORU

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

 

                Membru Directorat