Neintrunire cvorum AGEA in data de 20 august 2019

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

      Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Data comunicatului: 20 august 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Eveniment de raportat – neintrunire cvorum AGEA in data de 20.08.2019

 

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA anunta ca in data de 20.08.2019, ora 10:00 nu s-a intrunit, la a doua convocare, cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintei extraordinare a Adunarii generale a actionarilor cu ordinea de zi precizata in convocator. La adunarea generala extraordinara au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 20 de actionari reprezentand 73,43148% din capitalul social al societatii.

 

Potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale art.113 lit.f), art.117 alin.(8) si art.212 alin.(1) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, majorarea de capital supusa aprobarii conform ordinii de zi precizate in convocator impune in ceea ce priveste cvorumul participarea actionarilor reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris.

 

Prin urmare, Directoratul Companiei urmeaza sa ia o decizie asupra reconvocarii Adunarii generale extraordinare a actionarilor astfel incat aceasta sa fie in masura sa ia o decizie in vederea indeplinirii de catre Companie a obligatiilor prevazute de Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

Marius – Danut CARASOL

 

 

                 Alina - Elena TEODORU

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

 

                Membru Directorat