Neintrunire cvorum AGOA 15.05.2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

 

Data raportului: 15 mai 2019

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

 

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza pe toti cei interesati ca din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum prevazute la Art.17 pct.1.1 din Actul Constitutiv al societatii, actualizat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNTGN Transgaz SA nu s-a putut desfasura in data de 15.05.2019 ora 1000 , astfel cum a fost convocata si adusa la cunostinta publicului in data de 09 aprilie 2019, urmand ca aceasta sa se desfasoare maine 16.05.2019 in conditiile prevazute in convocator.

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION