Neintrunire cvorum AGOA si AGEA din data de 18.01.2019

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB

Data raportului: 18 ianuarie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat – neintrunire cvorum AGOA si AGEA din data de 18.01.2019

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA anunta ca in data de 18.01.2019, ora 10:00, respectiv ora 12:00 nu s-a intrunit, la prima convocare, cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintelor, ordinara si extraordinara, ale Adunarii generale a actionarilor. La adunarea generala ordinara au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 13 de actionari reprezentand 5,353% din capitalul social al societatii, iar la  adunarea generala extraordinara au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 15 de actionari reprezentand 9,312% din capitalul social al Companiei.

Prin urmare, conform Convocatoarelor, sedintele, ordinara si extraordinara, ale Adunarii generale a actionarilor, se vor tine la a doua convocare, respectiv in data de 21 ianuarie 2019, ora 10.00, respectiv ora 12.00, in cladirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr.1112, cu aceeasi ordine de zi.

 

 

Marius – Danut CARASOL

 

 

Constantin SARAGEA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat