Notificare - Declaratie detineri

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 04.11.2019

Informare conform: Legii 24/2017; Regulament ASF nr. 5/2018 – Anexa 18

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Notificare conform Instructiunii 6/2012

 

In conformitate cu  art. 4 alin (2) din  Instructiunea CNVM nr. 6/2012, notificam  ca am  primit de la Depozitarul Central, in data de 31.10.2019, informarea  ca doi actionari ai SIF Moldova SA, respectiv SIF BANAT-CRISANA SA si OPUS-CHARTERED ISSUANCES SA LUXEMBOURG, au depasit pragul de detinere de 5% din capitalul social la data de 28.10.2019, situatie aparuta ca urmare a diminuarii capitalului social al SIF Moldova SA .

 

Informam totodata ca am primit si notificarea din partea actionarului SIF BANAT-CRISANA S.A, efectuata in baza Instructiunii 6/2012 si a Legii 24/2017 (anexat).

 

Situatia detinerilor >5% din registrul consolidat al actionarilor SIF Moldova la data de 28.10.2019:

 

Nr.

Denumire

Nr. actiuni

% Capital social

1

SIF  BANAT-CRISANA SA

50.649.925

5,053979%

2

OPUS-CHARTERED ISSUANCES SA, LUXEMBOURG

50.658.500

5,054835%

 

Claudiu Doros

Director General

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate