Notificare depasire prag de 5% din drepturile de vot

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                   Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 4 iunie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat: Notificare detineri majore (peste 5% din drepturile de vot ale Societatea Energetica Electrica S.A. – Electrica)

Electrica informeaza actionarii asupra faptului ca, in data de 4 iunie 2019, a primit Notificarea detinerilor majore din partea NN Group N.V. (in calitate de societate mama a grupului din care fac parte entitatile: Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV, Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM, Fondul de Pensii Administrat Privat NN, NN Investment Partners B.V.), atasata prezentului raport. Conform notificarii, incepand cu data de 29 mai 2019, entitatile mai sus mentionate au depasit pragul de 5%, respectiv au ajuns la o detinere de 6,21% din drepturile de vot ale Electrica. Prezentul raport curent este intocmit in conformitate cu prevederile art. 72 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Director Directia Guvernanta Corporativa si M&A                       

Alexandra Borislavschi