Notificare prag detineri prag >5%

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 77  alin. (6) din Legea nr. 24/2017

Data raportului: 05 decembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I.Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT: Raportare detineri peste 5%

Urmare a notificarii primite din partea NN Group N.V. in calitate societate mama a grupului din care fac parte entitatile: Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV, Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM, Fondul de pensii Administrat Privat NN si NN Investment Partners Luxembourg SA, va transmitem prezentul raport curent intocmit in conformitate cu prevederile art. 72 alin(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la care anexam notificarea mai sus mentionata.

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION