Notificare prag detineri/vot < 10%

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 31.07.2020

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                       Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:                                                  0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:             J12/4155/1993

CUI:                                                                          5022670

Capital soc.subscris si varsat:                     5.216.090.590 lei

Piata regl. de tranzactionare:                      Bursa de Valori Bucuresti

 

1.      Evenimente importante de raportat

 

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

 

Banca Transilvania informeaza investitorii ca, in data de 28.07.2020, am fost notificati de faptul ca NN Group NV impreuna cu Fondul de Pensii Facultative NN Activ (administrat de catre administratorul de fonduri de pensii facultative NN Asigurari de Viata SA), Fondul de Pensii Facultative NN Optim (administrat de catre administratorul de fonduri de pensii facultative NN Asigurari de Viata SA), Fondul de Pensii Administrat Privat NN (administrat de catre NN Pensii SAFPAP SA) precum si NN Investment Partners BV au scazut sub pragul de detinere de 10%, detinand in prezent 9,96% din capitalul social al Bancii Transilvania.

 

Anexam la prezenta notificarea indicata mai sus.

 

DIRECTOR GENERAL                          DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCC

OMER TETIK                                            IOANA OLANESCU