Notificare prag detineri/vot >5%

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului:  7 Octombrie 2019

BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991

Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium

 

Evenimente Importante___________________________________________________

In conformitate cu art. 72 alin. 6 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca, in data de 02.10.2019, a fost notificata de catre NN Group N.V. cu privire la depasirea pragului de 5% din drepturile de vot, conform formularului atasat.

 

BRD-Groupe Societe Generale

Francois Bloch

Director General

 

Flavia POPA

Secretar General