Notificare prag detineri/vot < 5%

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 30.06.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 56.054.312,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

Eveniment important de raportat

 

Informatii investitori - Declaratie detineri SAI Certinvest SA

 

 

S.I.F. Oltenia S.A. aduce la cunostinta investitorilor ca a primit de la actionarul SAI Certinvest S.A. “Raportare detineri majore conform art. 69 alin (1) din Legea 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018” inregistrata la societate cu nr. 4467  /30.06.2020.

Anexam raportarea detinerilor majore primite de la actionarul SAI Certinvest S.A.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

conf. univ. dr.ec. Tudor  CIUREZU

Presedinte / Director General

 

 

Ofiter de conformitate

ec. Viorica Balan