Notificare prag detineri/vot peste 5%

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

 

Nr. 4849/23.07.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 23.07.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Notificare depasire prag 5%

 

S.I.F. Transilvania informeaza ca in data de 23.07.2020 a primit notificarea referitoare la depasirea de catre grupul format din Socefin S.R.L., Grupul DD S.A., Dusu Ion si DDN Global S.R.L. a pragului de 5% din drepturile de vot atasate actiunilor emise de S.I.F. Transilvania, notificare transmisa in conformitate cu art. 69 alin.(1) din Legea 24/2017.

Atasam prezentei notificarea mai sus-mentionata, aceasta fiind disponibila si pe website-ul societatii www.siftransilvania.ro, la sectiunea Despre SIF Transilvania/Actionari/Declaratii detineri.

 

Marius - Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

 

 

 

Radu - Claudiu Rosca                       

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct