Notificare - rascumparare actiuni proprii 03.01.-04.01.2019

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

                                                                                                                                                                           

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare, intocmita in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052

 

Data raportului:

07.01.2019

Denumirea entitatii emitente:

BANCA TRANSILVANIA S.A.

Sediu social:

Cluj, Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu nr.8

Numar telefon/fax:

0264/407150; 0264/407179

Cod unic de inregistrare ORC:

5022670

Numar de ordine in Reg. Comertului:

J12/4155/1993

Capital social subscris si varsat:

4.812.481.064 LEI

Piata reglementata:

BVB

  

Evenimente importante de raportat:

 

In calitate de EMITENT, BANCA TRANSILVANIA S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul TLV in perioada 03.01.2019-04.01.2019.

Intermediarul tranzactiilor:  BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare actiuni proprii conform Hotararii AGEA din 25.04.2018.

 

03.01.2019

Achizitie actiuni

733.000

2,0642

1.513.058,60

04.01.2019

Achizitie actiuni

663.232

2,0756

1.376.604,33

 

 

 

 

 

Total 

 

1.396.232

 

2.889.662,93

                                                                                                                    

 

07.01.2019                                                                 

 

Director General ,

Omer Tetik

 

Director Executiv Directia Guvernanta Corporativa si Contencios,

Ioana Olanescu