Notificare - rascumparare actiuni proprii 03.12-07.12.2018

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

                                                                                                                                                                           

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare, intocmita in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052

 

Data raportului:

10.12.2018

Denumirea entitatii emitente:

BANCA TRANSILVANIA S.A.

Sediu social:

Cluj, Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu nr.8

Numar telefon/fax:

0264/407150; 0264/407179

Cod unic de inregistrare ORC:

5022670

Numar de ordine in Reg. Comertului:

J12/4155/1993

Capital social subscris si varsat:

4.812.481.064 LEI

Piata reglementata:

BVB

  

Evenimente importante de raportat:

 

In calitate de EMITENT, BANCA TRANSILVANIA S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul TLV in perioada 03.12.2018-07.12.2018.

Intermediarul tranzactiilor:  BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare actiuni proprii conform Hotararii AGEA din 25.04.2018.

 

03.12.2018

Achizitie actiuni

280.000

2,4090

674.520,00

04.12.2018

Achizitie actiuni

250.783

2,4237

607.822,75

05.12.2018

Achizitie actiuni

82.114

2,4285

199.413,84

06.12.2018

Achizitie actiuni

330.000

2,4367

804.111,00

07.12.2018

Achizitie actiuni

269.314

2,4271

653.652,00

 

 

 

 

 

Total 

 

1.212.211

 

2.939.519,59

                                                                                                                    

 

10.12.2018                                                                 

 

Director General ,

Omer Tetik

 

Director Executiv Directia Guvernanta Corporativa si Contencios,

Ioana Olanescu