Notificare - rascumparare actiuni proprii 07 - 11.10.2019

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 14.10.2019

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018, Regulament Delegat (UE) 2016/1052

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare actiuni, conform Hotararii AGEA SIF Moldova nr. 3/18.04.2019.

 

In conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052, SIF Moldova comunica urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate cu actiuni SIF2 in perioada 07.10.2019 – 11.10.2019:

a) Denumirea emitentului (cumparator):                          SIF Moldova SA

b) Intermediarul tranzactiilor:                                           BT Capital Partners

c) Tip tranzactie:                                                              rascumparare

d) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate:     actiuni SIF2

e) Detalii tranzactii:

Data  tranzactiei

Volumul tranzactiilor

Pret mediu (lei/actiune)

Valoare tranzactie (lei)

07.10.2019

15,000

1.4000

21,000.00

08.10.2019

32,000

1.3975

44,720.00

09.10.2019

14,326

1.3993

20,045.77

10.10.2019

20,000

1.3975

27,950.00

11.10.2019

22,000

1.3825

30,415.01

Total

103,326

1.3949

144,130.78

 

Claudiu Doros

Director General

 

Catalin Nicolaescu                                                                                                                         

Ofiter de Conformitate