Notificare - rascumparare actiuni proprii 13.01.2020 - 17.01.2020

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 20.01.2020

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018, Regulament Delegat (UE) 2016/1052

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare actiuni, conform Hotararii AGEA SIF Moldova nr. 3/18.04.2019

 

In conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052, SIF Moldova comunica urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate cu actiuni SIF2 in perioada 13.01.2020 – 17.01.2020:

a) Denumirea emitentului (cumparator):                        SIF Moldova SA

b) Intermediarul tranzactiilor:                                         BT Capital Partners

c) Tip tranzactie:                                                            rascumparare

d) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate:   actiuni SIF2

e) Detalii tranzactii:

Data  tranzactiei

Volumul tranzactiilor

Pret mediu (lei/actiune)

Valoare tranzactie (lei)

13.01.2020

 120.000

1,6274

 195.286,50

14.01.2020

   82.603

1,6639

 137.447,01

15.01.2020

   43.436

1,6843

   73.159,84

16.01.2020

   33.816

1,7300

   58.501,68

17.01.2020

   81.422

1,7703

             144.143,12

Total

 361.277

1,6844

 608.538,15

 

In completarea Raportului Curent SIF Moldova din 18.12.2019, precizam ca volumul zilnic maxim de actiuni care poate fi rascumparat in cadrul etapei a II-a a programului de rascumparare care se deruleaza in perioada 19.12.2019 – 28.02.2020 este de 139.542 actiuni (maxim 25% din volumul zilnic mediu de actiuni tranzactionate la BVB, calculat pe baza volumului mediu zilnic din luna noiembrie 2019: “luna care precede luna in care se efectueaza dezvaluirea”, conform articolului 3 alineat (3) litera a) din Regulamentul delegat UE 2016/1052).

Catalin Iancu

Director General Adjunct

 

Catalin Nicolaescu                                                                                                                         

Ofiter de Conformitate