Notificare - rascumparare actiuni proprii 13-17 iulie 2020

M MedLife S.A.

Nr. 89 / 20 iulie 2020

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 20 iulie 2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale art.2 din Regulamentul Delegat (UE) 1052/2016, MED LIFE S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul M in perioada 13 – 17 iulie 2020:

 

Intermediarul tranzactiilor: BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare de actiuni ordinare proprii MedLife conform Hotararii AGEA nr. 2 din 23 aprilie 2020.

 

Sumarul tranzactiilor din perioada 13 – 17 iulie 2020:

 

Data Tranzactiei

Natura tranzactiei

Volum agregat

Pret mediu ponderat / actiune (RON)

Valoare (RON)

13.07.2020

Rascumparare

      1.766

            34,7000

      61.280

14.07.2020

Rascumparare

      1.706

            34,9532

      59.630

15.07.2020

Rascumparare

  Nu s-au efectuat tranzactii 

16.07.2020

Rascumparare

  Nu s-au efectuat tranzactii 

17.07.2020

Rascumparare

  Nu s-au efectuat tranzactii 

Total

 

     3.472

 

  120.910

 

 

 

 

Tranzactiile detaliate din perioada 13 – 17 iulie 2020:

 

Simbol

ISIN

Piata

Data

Ora

Volum

Pret (RON)

Valoare (RON)

M

ROMEDLACNOR6

REGS

13.07.2020

11:00:53

1.761

34,7000

         61.107

M

ROMEDLACNOR6

REGS

13.07.2020

11:00:53

5

34,7000

              174

M

ROMEDLACNOR6

REGS

14.07.2020

10:55:38

149

34,8000

           5.185

M

ROMEDLACNOR6

REGS

14.07.2020

13:19:32

250

34,8000

           8.700

M

ROMEDLACNOR6

REGS

14.07.2020

13:46:52

1.307

35,0000

         45.745

 

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General