Notificare - rascumparare actiuni proprii 14-18 ianuarie 2019

M MedLife S.A.

Nr. 48/21.01.2019

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 21.01.2019

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale art.2 din Regulamentul Delegat (UE) 1052/2016, MED LIFE S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul M in perioada 14 – 18 ianuarie 2019:

 

Intermediarul tranzactiilor: BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare de actiuni ordinare proprii MedLife conform Hotararii AGEA nr. 2 din 8 octombrie 2018.

 

Sumarul tranzactiilor din perioada 14 - 18 ianuarie 2019:

 

Data Tranzactiei

Natura tranzactiei

Volum agregat

Pret mediu ponderat / actiune (RON)

Valoare (RON)

14.01.2019

Rascumparare

9.346

27,0000

252.342

15.01.2019

Rascumparare

4.296

27,0000

115.992

16.01.2019

Rascumparare

Nu s-au efectuat tranzactii in data de 16.01.2019

17.01.2019

Rascumparare

120

27,0000

3.240

18.01.2019

Rascumparare

Nu s-au efectuat tranzactii in data de 18.01.2019

Total

 

13.762

 

371.574

 

Tranzactiile detaliate din perioada 14 - 18 ianuarie 2019:

 

Simbol

ISIN

Piata

Data

Ora

Volum

Pret (RON)

Valoare (RON)

M

ROMEDLACNOR6

REGS

14.01.2019

17:02:53

6.970

27,0000

188.190

M

ROMEDLACNOR6

REGS

14.01.2019

16:37:26

30

27,0000

810

M

ROMEDLACNOR6

REGS

14.01.2019

16:36:45

1.970

27,0000

53.190

M

ROMEDLACNOR6

REGS

14.01.2019

16:32:54

30

27,0000

810

M

ROMEDLACNOR6

REGS

14.01.2019

15:05:25

346

27,0000

9.342

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

17:52:46

500

27,0000

13.500

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

17:31:36

1.000

27,0000

27.000

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

15:18:42

400

27,0000

10.800

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

15:06:46

6

27,0000

162

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

14:33:13

6

27,0000

162

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

13:54:21

38

27,0000

1.026

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

13:07:04

232

27,0000

6.264

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

12:42:46

40

27,0000

1.080

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

12:19:42

250

27,0000

6.750

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

11:51:57

50

27,0000

1.350

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

11:51:57

428

27,0000

11.556

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

11:28:40

582

27,0000

15.714

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

11:28:15

400

27,0000

10.800

M

ROMEDLACNOR6

REGS

15.01.2019

11:26:07

364

27,0000

9.828

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.01.2019

12:20:11

20

27,0000

540

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.01.2019

11:21:39

100

27,0000

2.700

 

__________________

Mihail Marcu

Director General