Notificare - rascumparare actiuni proprii 17.12-20.12.2018

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

                                                                                                                                                                        

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare, intocmita in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052

 

Data raportului:

24.12.2018

Denumirea entitatii emitente:

BANCA TRANSILVANIA S.A.

Sediu social:

Cluj, Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu nr.8

Numar telefon/fax:

0264/407150; 0264/407179

Cod unic de inregistrare ORC:

5022670

Numar de ordine in Reg. Comertului:

J12/4155/1993

Capital social subscris si varsat:

4.812.481.064 LEI

Piata reglementata:

BVB

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

In calitate de EMITENT, BANCA TRANSILVANIA S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul TLV in perioada 17.12.2018-20.12.2018.

Intermediarul tranzactiilor:  BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare actiuni proprii conform Hotararii AGEA din 25.04.2018.

 

 

Data tranzactiei

Natura tranzactiei

Cantitate actiuni

Pret LEI/actiune

Valoare

17.12.2018

Achizitie actiuni

315.302

2,3459

 739.666,96

18.12.2018

Achizitie actiuni

260.000

2,3382

 607.932,00

20.12.2018

Achizitie actiuni

664.879

1,8905

 1.256.953,75

Total 

 

1.240.181

 

2.604.552,71

                                                                                                                    

 

 

 

24.12.2018                                                                                                Director General,

Omer Tetik

 

Director Executiv Directia

Guvernanta Corporativa si Contencios,

Ioana Olanescu