Notificare - rascumparare actiuni proprii 17-21 decembrie 2018

M MedLife S.A.

Nr. 44/24.12.2018

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 24.12.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale art.2 din Regulamentul Delegat (UE) 1052/2016, MED LIFE S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul M in perioada 17 - 21 decembrie 2018:

 

Intermediarul tranzactiilor: BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare de actiuni ordinare proprii MedLife conform Hotararii AGEA nr. 2 din 8 octombrie 2018.

 

Sumarul tranzactiilor din perioada 17 – 21 decembrie 2018:

 

Data Tranzactiei

Natura tranzactiei

Volum agregat

Pret mediu ponderat / actiune (RON)

Valoare (RON)

17.12.2018

Rascumparare

              2.454    

27,4000

            67.240    

18.12.2018

Rascumparare

              2.726    

27,4000

            74.692    

19.12.2018

Rascumparare

              9.346    

26,7885

          250.365    

20.12.2018

Rascumparare

 

 Nu s-au efectuat tranzactii in data de 20.12.2018

 

21.12.2018

Rascumparare

              6.846    

24,1531

          165.352    

Total

 

            21.372    

 

          557.649    

 

Tranzactiile detaliate din perioada 17 - 21 decembrie 2018:

 

Simbol

ISIN

Piata

Data

Ora

Volum

Pret (RON)

Valoare (RON)

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.12.2018;

17:54:23

1.000

27,4000

27.400

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.12.2018;

17:54:16

108

27,4000

2.959

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.12.2018;

17:54:16

892

27,4000

24.441

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.12.2018;

12:58:33

254

27,4000

6.960

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.12.2018;

12:46:13

200

27,4000

5.480

M

ROMEDLACNOR6

REGS

18.12.2018;

10:49:40

2.726

27,4000

74.692

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

15:10:24

529

26,5000

14.019

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

14:25:44

400

26,5000

10.600

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

14:10:02

71

26,5000

1.882

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

14:10:02

179

26,5000

4.744

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

14:05:38

82

26,5000

2.173

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

13:52:47

10

26,5000

265

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

13:40:45

560

26,5000

14.840

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

13:35:01

85

26,5000

2.253

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

13:30:43

85

26,5000

2.253

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

13:21:02

800

26,5000

21.200

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

12:53:57

9

26,5000

239

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

12:22:26

20

26,5000

530

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

11:19:40

996

27,0000

26.892

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

11:15:02

1.000

27,0000

27.000

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

11:15:02

4

27,0000

108

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

11:12:32

170

26,5000

4.505

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

11:11:59

846

27,0000

22.842

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

11:11:59

200

27,0000

5.400

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

10:24:12

520

26,5000

13.780

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

10:23:42

434

26,5000

11.501

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

10:13:52

627

27,0000

16.929

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

10:12:44

300

27,0000

8.100

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

10:11:34

500

27,0000

13.500

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.12.2018;

10:09:07

919

27,0000

24.813

M

ROMEDLACNOR6

REGS

21.12.2018;

15:31:22

348

24,0000

8.352

M

ROMEDLACNOR6

REGS

21.12.2018;

15:17:56

5.152

24,0000

123.648

M

ROMEDLACNOR6

REGS

21.12.2018;

15:16:45

1.061

24,8000

26.313

M

ROMEDLACNOR6

REGS

21.12.2018;

14:08:41

285

24,7000

7.040

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General