Notificare - rascumparare actiuni proprii 17-24 mai 2019

M MedLife S.A.

Nr. 60/27.05.2019

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

 

Data raportului: 27.05.2019

Denumirea entităţii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Griviței nr. 365, sector 1, București,  Romania

Numărul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Număr de inregistrare in Registrul Comerţului: J40/3709/1996

Capital social subscris si vărsat: 5.536.270,5 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale art.2 din Regulamentul Delegat (UE) 1052/2016, MED LIFE S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul M in perioada 17 – 24 mai 2019:

 

Intermediarul tranzactiilor: BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare de actiuni ordinare proprii MedLife conform Hotararii AGEA nr. 2 din 8 octombrie 2018.

 

Sumarul tranzactiilor din perioada 17 – 24 mai 2019:

 

Data Tranzactiei

Natura tranzactiei

Volum agregat

Pret mediu ponderat / actiune (RON)

Valoare (RON)

17.05.2019

Rascumparare

              5.000

                    29,7430

           148.715

20.05.2019

Rascumparare

              1.436

                    29,9739

             43.043

21.05.2019

Rascumparare

 Nu s-au efectuat tranzactii

22.05.2019

Rascumparare

              4.990

                    30,0000

           149.700

23.05.2019

Rascumparare

 Nu s-au efectuat tranzactii

24.05.2019

Rascumparare

 Nu s-au efectuat tranzactii

Total

 

            11.426

 

           341.457

 

 

 

Tranzactiile detaliate din perioada 17 – 24 mai 2019:

 

Simbol

ISIN

Piata

Data

Ora

Volum

Pret (RON)

Valoare (RON)

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

17:22:22

2.579

30,0000

            77.370

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

14:18:03

23

29,8000

                 685

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

14:18:03

198

29,8000

              5.900

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

14:18:03

225

29,8000

              6.705

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

13:59:38

500

29,7000

            14.850

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

12:16:07

530

29,5000

            15.635

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

12:16:07

25

29,5000

                 738

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

12:16:07

15

29,4000

                 441

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

12:16:07

34

29,4000

              1.000

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

12:16:07

30

29,4000

                 882

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

12:16:07

100

29,3000

              2.930

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

12:16:07

300

29,3000

              8.790

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

11:43:58

421

29,0000

            12.209

M

ROMEDLACNOR6

REGS

17.05.2019

10:14:44

20

29,0000

                 580

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.05.2019

17:51:58

100

30,0000

              3.000

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.05.2019

15:19:49

100

30,0000

              3.000

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.05.2019

15:19:49

50

30,0000

              1.500

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.05.2019

15:19:49

20

30,0000

                 600

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.05.2019

15:19:49

91

30,0000

              2.730

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.05.2019

14:18:08

75

29,5000

              2.213

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.05.2019

11:30:55

277

30,0000

              8.310

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.05.2019

11:30:55

500

30,0000

            15.000

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.05.2019

11:30:55

130

30,0000

              3.900

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.05.2019

11:30:55

93

30,0000

              2.790

M

ROMEDLACNOR6

REGS

22.05.2019

12:36:00

4.990

30,0000

          149.700

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General