Notificare - rascumparare actiuni proprii 18-20 martie 2020

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Nr. 1908/23.03.2020

Catre:    AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax: 021- 659.60.51

             BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

             Fax: 021- 256.92.76

De la:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 23.03.2020

Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata BVB)

 

Evenimente importante de raportat:

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 1052/2016, BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul BVB in perioada 18.03 - 20.03.2020

Intermediarul tranzactiilor:  Banca Comerciala Romana S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare actiuni proprii conform Hotararii AGEA din 24.04.2019.

 

Data tranzactiei

Natura tranzactiei

Cantitate actiuni

Pret LEI/actiune

Valoare

18.03.2020

Rascumparare

4.314

22,3586

96.455,20

19.03.2020

Rascumparare

4.346

22,8000

99.088,80

20.03.2020

Rascumparare

4.370

23,2822

101.743

Total     

 

13.030

 

297.287

 

Adrian Tanase

Director General