Notificare - rascumparare actiuni proprii 19-23 noiembrie 2018

M MedLife S.A.

Nr. 40/26.11.2018

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 26.11.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale art.2 din Regulamentul Delegat (UE) 1052/2016, MED LIFE S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul M in perioada 19 - 23 noiembrie 2018:

 

Intermediarul tranzactiilor: BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare de actiuni ordinare proprii MedLife conform Hotararii AGEA nr. 2 din 8 octombrie 2018.

 

Sumarul tranzactiilor din perioada 19 - 23 noiembrie 2018:

 

Data Tranzactiei

Natura tranzactiei

Volum agregat

Pret mediu ponderat / actiune (RON)

Valoare (RON)

19.11.2018

Rascumparare

9.346

27,4000

256.080

20.11.2018

Rascumparare

9.346

27,3000

255.146

21.11.2018

Rascumparare

9.346

26,5356

248.002

22.11.2018

Rascumparare

9.346

27,0000

252.342

23.11.2018

Rascumparare

9.346

26,9660

252.024

Total

 

46.730

 

1.263.594

 

 

Tranzactiile detaliate din perioada 19 - 23 noiembrie 2018:

 

Simbol

ISIN

Piata

Data

Ora

Volum

Pret (RON)

Valoare (RON)

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.11.2018

14:39:29

594

27,4000

16.276

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.11.2018

14:42:20

36

27,4000

986

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.11.2018

14:43:33

964

27,4000

26.414

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.11.2018

14:43:40

2.536

27,4000

69.486

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.11.2018

14:45:59

1.560

27,4000

42.744

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.11.2018

14:46:31

500

27,4000

13.700

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.11.2018

14:46:36

440

27,4000

12.056

M

ROMEDLACNOR6

REGS

19.11.2018

14:48:29

2.716

27,4000

74.418

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.11.2018

10:18:54

1.200

27,3000

32.760

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.11.2018

10:27:30

3.800

27,3000

103.740

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.11.2018

10:27:40

1.000

27,3000

27.300

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.11.2018

10:32:40

1.000

27,3000

27.300

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.11.2018

10:32:40

1.000

27,3000

27.300

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.11.2018

10:33:54

1.000

27,3000

27.300

M

ROMEDLACNOR6

REGS

20.11.2018

10:33:59

346

27,3000

9.446

M

ROMEDLACNOR6

REGS

21.11.2018

12:20:41

826

26,7000

22.054

M

ROMEDLACNOR6

REGS

21.11.2018

12:21:38

474

26,7000

12.656

M

ROMEDLACNOR6

REGS

21.11.2018

12:28:55

787

26,5000

20.856

M

ROMEDLACNOR6

REGS

21.11.2018

12:31:40

213

26,5000

5.645

M

ROMEDLACNOR6

REGS

21.11.2018

12:54:23

6.167

26,5000

163.426

M

ROMEDLACNOR6

REGS

21.11.2018

14:26:57

197

26,5000

5.221

M

ROMEDLACNOR6

REGS

21.11.2018

15:19:42

500

26,5000

13.250

M

ROMEDLACNOR6

REGS

21.11.2018

17:01:29

182

26,9000

4.896

M

ROMEDLACNOR6

REGS

22.11.2018

12:00:27

2.000

27,0000

54.000

M

ROMEDLACNOR6

REGS

22.11.2018

12:13:10

3.200

27,0000

86.400

M

ROMEDLACNOR6

REGS

22.11.2018

12:15:19

1.800

27,0000

48.600

M

ROMEDLACNOR6

REGS

22.11.2018

12:16:06

2.346

27,0000

63.342

M

ROMEDLACNOR6

REGS

23.11.2018

11:57:51

500

26,7000

13.350

M

ROMEDLACNOR6

REGS

23.11.2018

11:58:36

500

26,7000

13.350

M

ROMEDLACNOR6

REGS

23.11.2018

13:36:15

60

26,7000

1.602

M

ROMEDLACNOR6

REGS

23.11.2018

16:02:15

1.850

27,0000

49.950

M

ROMEDLACNOR6

REGS

23.11.2018

16:03:14

950

27,0000

25.650

M

ROMEDLACNOR6

REGS

23.11.2018

16:05:55

4.050

27,0000

109.350

M

ROMEDLACNOR6

REGS

23.11.2018

16:07:15

1.436

27,0000

38.772

 

__________________

Mihail Marcu

Director General