Notificare - rascumparare actiuni proprii 2-6 martie 2020

M MedLife S.A.

Nr. 75/9.03.2020

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 9.03.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale art.2 din Regulamentul Delegat (UE) 1052/2016, MED LIFE S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul M in perioada 2 – 6 martie 2020:

 

Intermediarul tranzactiilor: BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare de actiuni ordinare proprii MedLife conform Hotararii AGEA nr. 2 din 8 octombrie 2018.

 

Sumarul tranzactiilor din perioada 2 – 6 martie 2020:

 

Data Tranzactiei

Natura tranzactiei

Volum agregat

Pret mediu ponderat / actiune (RON)

Valoare (RON)

2.03.2020

Rascumparare

 Nu s-au efectuat tranzactii

3.03.2020

Rascumparare

9.000

35,6615

320.954

4.03.2020

Rascumparare

7.500

35,6000

267.000

5.03.2020

Rascumparare

9.300

36,4153

338.662

6.03.2020

Rascumparare

5.980

36,4582

218.020

Total

 

31.780

 

1.144.636

  

 

Tranzactiile detaliate din perioada 2 – 6 martie 2020:

 

Simbol

ISIN

Piata

Data

Ora

Volum

Pret (RON)

Valoare (RON)

M

ROMEDLACNOR6

REGS

03.03.2020

14:15:47

7.154

35,6000

254.682

M

ROMEDLACNOR6

REGS

03.03.2020

14:57:20

1.846

35,9000

66.271

M

ROMEDLACNOR6

REGS

04.03.2020

10:04:06

7.500

35,6000

267.000

M

ROMEDLACNOR6

REGS

05.03.2020

11:04:46

7.300

36,4000

265.720

M

ROMEDLACNOR6

REGS

05.03.2020

12:15:00

10

36,5000

365

M

ROMEDLACNOR6

REGS

05.03.2020

12:15:00

68

36,5000

2.482

M

ROMEDLACNOR6

REGS

05.03.2020

12:15:00

577

36,4000

21.003

M

ROMEDLACNOR6

REGS

05.03.2020

12:15:45

14

36,5000

511

M

ROMEDLACNOR6

REGS

05.03.2020

12:25:55

1.175

36,5000

42.888

M

ROMEDLACNOR6

REGS

05.03.2020

12:59:42

135

36,5000

4.928

M

ROMEDLACNOR6

REGS

05.03.2020

13:23:07

21

36,5000

767

M

ROMEDLACNOR6

REGS

06.03.2020

10:19:00

676

36,5000

24.674

M

ROMEDLACNOR6

REGS

06.03.2020

10:27:37

100

36,5000

3.650

M

ROMEDLACNOR6

REGS

06.03.2020

10:28:10

200

36,5000

7.300

M

ROMEDLACNOR6

REGS

06.03.2020

10:38:44

24

36,5000

876

M

ROMEDLACNOR6

REGS

06.03.2020

10:40:57

500

36,0000

18.000

M

ROMEDLACNOR6

REGS

06.03.2020

10:59:56

176

36,5000

6.424

M

ROMEDLACNOR6

REGS

06.03.2020

11:39:28

500

36,5000

18.250

M

ROMEDLACNOR6

REGS

06.03.2020

12:49:04

736

36,5000

26.864

M

ROMEDLACNOR6

REGS

06.03.2020

12:54:27

68

36,5000

2.482

M

ROMEDLACNOR6

REGS

06.03.2020

14:01:05

3.000

36,5000

109.500

 

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General