Notificare - rascumparare actiuni proprii 20.01-23.01.2020

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

                                                                                                                                                                           

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare, intocmita in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052

 

Data raportului:

27.01.2020

Denumirea entitatii emitente:

BANCA TRANSILVANIA S.A.

Sediu social:

Cluj, Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu nr.8

Numar telefon/fax:

0264/407150; 0264/407179

Cod unic de inregistrare ORC:

5022670

Numar de ordine in Reg. Comertului:

J12/4155/1993

Capital social subscris si varsat:

5.216.090.590 LEI

Piata reglementata:

BVB

 

 Evenimente importante de raportat:

 

In calitate de EMITENT, BANCA TRANSILVANIA S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul TLV in perioada 20.01.2020-23.01.2020.

Intermediarul tranzactiilor:  BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare actiuni proprii conform Hotararii AGEA din 24.04.2019.

 

20.01.2020

Achizitie actiuni

768.000

2,6337

2.022.681,60

21.01.2020

Achizitie actiuni

764.000

2,6353

2.013.369,20

22.01.2020

Achizitie actiuni

770.000

2,6331

2.027.487,00

23.01.2020

Achizitie actiuni

401.736

2,6300

1.056.565,68

 

 

 

 

 

Total 

 

2.703.736

 

7.120.103,48

                                                                                                                    

 

27.01.2020                                                                

 

Director General ,

Omer Tetik

 

Director Executiv Senior Directia Guvernanta Corporativa si Contencios,

Ioana Olanescu