Notificare - rascumparare actiuni proprii 21.01.2019-23.01.2019

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

                                                                                                                                                                           

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare, intocmita in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052

 

Data raportului:

28.01.2019

Denumirea entitatii emitente:

BANCA TRANSILVANIA S.A.

Sediu social:

Cluj, Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu nr.8

Numar telefon/fax:

0264/407150; 0264/407179

Cod unic de inregistrare ORC:

5022670

Numar de ordine in Reg. Comertului:

J12/4155/1993

Capital social subscris si varsat:

4.815.083.342 LEI

Piata reglementata:

BVB

  

Evenimente importante de raportat:

 

In calitate de EMITENT, BANCA TRANSILVANIA S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul TLV in perioada 21.01.2019-23.01.2019.

Intermediarul tranzactiilor:  BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare actiuni proprii conform Hotararii AGEA din 25.04.2018.

 

21.01.2019

Achizitie actiuni

782.000

1,8041

1.410.806,20

22.01.2019

Achizitie actiuni

705.023

1,7925

1.263.753,72

23.01.2019

Achizitie actiuni

400.000

1,7854

714.160,00

 

 

 

 

 

Total 

 

1.887.023

 

3.388.719,92

                                                                                                                    

  

28.01.2019                                                     

 

Director General ,

Omer Tetik

 

Director Executiv Directia Guvernanta Corporativa si Contencios,

Ioana Olanescu