Notificare - rascumparare actiuni proprii 23.03.-24.03.2020

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

                                                                                                                                                                           

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare, intocmita in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052

 

Data raportului:

25.03.2020

Denumirea entitatii emitente:

BANCA TRANSILVANIA S.A.

Sediu social:

Cluj, Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu nr.8

Numar telefon/fax:

0264/407150; 0264/407179

Cod unic de inregistrare ORC:

5022670

Numar de ordine in Reg. Comertului:

J12/4155/1993

Capital social subscris si varsat:

5.216.090.590 LEI

Piata reglementata:

BVB

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

In calitate de EMITENT, BANCA TRANSILVANIA S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul TLV in perioada 23.03.2020-24.03.2020.

Intermediarul tranzactiilor:  BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare actiuni proprii conform Hotararii AGEA din 24.04.2019.

 

23.03.2020

Achizitie actiuni

1.312.000

1,6370

2.147.744,00

24.03.2020

Achizitie actiuni

1.050.282

1,6775

1.761.848,05

 

 

 

 

 

Total 

 

2.362.282

 

3.909.592,05

                                                                                                                    

 

 

 

25.03.2020                                                                

 

Director General ,

Omer Tetik

 

Director Executiv Senior

Directia Guvernanta Corporativa si Contencios,

Ioana Olanescu