Notificare - rascumparare actiuni proprii 24-28 decembrie 2018

M MedLife S.A.

Nr. 45/31.12.2018

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 31.12.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale art.2 din Regulamentul Delegat (UE) 1052/2016, MED LIFE S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul M in perioada 24 - 28 decembrie 2018:

 

Intermediarul tranzactiilor: BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare de actiuni ordinare proprii MedLife conform Hotararii AGEA nr. 2 din 8 octombrie 2018.

 

Sumarul tranzactiilor din perioada 24 – 28 decembrie 2018:

 

Data Tranzactiei

Natura tranzactiei

Volum agregat

Pret mediu ponderat / actiune (RON)

Valoare (RON)

24.12.2018

Rascumparare

           4.900    

24,5000

       120.050    

25.12.2018

Rascumparare

Nu s-au efectuat tranzactii in data de 25.12.2018

26.12.2018

Rascumparare

Nu s-au efectuat tranzactii in data de 26.12.2018

27.12.2018

Rascumparare

           6.346    

26,9697

       171.150    

28.12.2018

Rascumparare

           9.346    

26,0168

       243.153    

Total

 

         20.592    

 

       534.353    

 

 

Tranzactiile detaliate din perioada 24 - 28 decembrie 2018:

 

Simbol

ISIN

Piata

Data

Ora

Volum

Pret (RON)

Valoare (RON)

M

ROMEDLACNOR6

REGS

28.12.2018

11:57:55

90

27,0000

2.430

M

ROMEDLACNOR6

REGS

28.12.2018

11:57:55

5

27,0000

135

M

ROMEDLACNOR6

REGS

28.12.2018

11:57:55

8

27,0000

216

M

ROMEDLACNOR6

REGS

28.12.2018

11:57:55

60

26,9000

1.614

M

ROMEDLACNOR6

REGS

28.12.2018

10:52:53

1.309

26,0000

34.034

M

ROMEDLACNOR6

REGS

28.12.2018

10:48:47

7.874

26,0000

204.724

M

ROMEDLACNOR6

REGS

27.12.2018

17:29:59

1.418

27,0000

38.286

M

ROMEDLACNOR6

REGS

27.12.2018

12:49:51

3.582

27,0000

96.714

M

ROMEDLACNOR6

REGS

27.12.2018

12:49:14

449

27,0000

12.123

M

ROMEDLACNOR6

REGS

27.12.2018

11:37:32

2

27,0000

54

M

ROMEDLACNOR6

REGS

27.12.2018

11:14:22

15

27,0000

405

M

ROMEDLACNOR6

REGS

27.12.2018

11:12:17

38

27,0000

1.026

M

ROMEDLACNOR6

REGS

27.12.2018

11:12:17

92

27,0000

2.484

M

ROMEDLACNOR6

REGS

27.12.2018

11:12:17

610

26,8000

16.348

M

ROMEDLACNOR6

REGS

27.12.2018

11:12:17

100

26,7000

2.670

M

ROMEDLACNOR6

REGS

27.12.2018

10:38:22

40

26,0000

1.040

M

ROMEDLACNOR6

REGS

24.12.2018

11:42:12

40

24,5000

980

M

ROMEDLACNOR6

REGS

24.12.2018

11:39:45

4.860

24,5000

119.070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General