Notificare - rascumparare actiuni proprii 26.11-30.11.2018

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

                                                                                                                                                                

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare, intocmita in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052

 

Data raportului:

03.12.2018

Denumirea entitatii emitente:

BANCA TRANSILVANIA S.A.

Sediu social:

Cluj, Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu nr.8

Numar telefon/fax:

0264/407150; 0264/407179

Cod unic de inregistrare ORC:

5022670

Numar de ordine in Reg. Comertului:

J12/4155/1993

Capital social subscris si varsat:

4.812.481.064 LEI

Piata reglementata:

BVB

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

In calitate de EMITENT, BANCA TRANSILVANIA S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul TLV in perioada 26.11.2018-30.11.2018.

Intermediarul tranzactiilor:  BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare actiuni proprii conform Hotararii AGEA din 25.04.2018.

 

26.11.2018

Achizitie actiuni

240.000

2,3340

560.160,00

27.11.2018

Achizitie actiuni

303.000

2,3297

705.899,10

28.11.2018

Achizitie actiuni

315.000

2,3333

734.989,50

29.11.2018

Achizitie actiuni

455.000

2,3393

1.064.381,50

 

 

 

 

 

Total 

 

1.313.000

 

3.065.430,01

                                                                                                                    

 

03.12.2018 

 

Director General ,

Omer Tetik

 

Director Executiv Directia Guvernanta Corporativa si Contencios,

Ioana Olanescu