Notificare - rascumparare actiuni proprii 26-30 noiembrie

M MedLife S.A.

Nr. 41/3.12.2018

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 03.12.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale art.2 din Regulamentul Delegat (UE) 1052/2016, MED LIFE S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul M in perioada 26 - 30 noiembrie 2018:

 

Intermediarul tranzactiilor: BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare de actiuni ordinare proprii MedLife conform Hotararii AGEA nr. 2 din 8 octombrie 2018.

 

Sumarul tranzactiilor din perioada 26 - 30 noiembrie 2018:

 

Data Tranzactiei

Natura tranzactiei

Volum agregat

Pret mediu ponderat / actiune (RON)

Valoare (RON)

26.11.2018

Rascumparare

9.346

27,0000

252.342

27.11.2018

Nu s-au efectuat tranzactii in data de 27.11.2018

28.11.2018

Nu s-au efectuat tranzactii in data de 28.11.2018

29.11.2018

Nu s-au efectuat tranzactii in data de 29.11.2018

30.11.2018

Nu s-au efectuat tranzactii in data de 30.11.2018

Total

 

9.346

 

252.342

 

Tranzactiile detaliate din perioada 26 - 30 noiembrie 2018:

 

Simbol

ISIN

Piata

Data

Ora

Volum

Pret (RON)

Valoare (RON)

M

ROMEDLACNOR6

REGS

26.11.2018

10:36:29

66

27,0000

1.782

M

ROMEDLACNOR6

REGS

26.11.2018

10:20:14

2.934

27,0000

79.218

M

ROMEDLACNOR6

REGS

26.11.2018

10:19:30

476

27,0000

12.852

M

ROMEDLACNOR6

REGS

26.11.2018

10:19:30

2.524

27,0000

68.148

M

ROMEDLACNOR6

REGS

26.11.2018

10:18:52

2.476

27,0000

66.852

M

ROMEDLACNOR6

REGS

26.11.2018

10:18:47

870

27,0000

23.490

 

__________________

Mihail Marcu

Director General