Notificare - rascumparare actiuni proprii - 7-10 iulie 2020

M MedLife S.A.

Nr. 88 / 13 iulie 2020

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 13 iulie 2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale art.2 din Regulamentul Delegat (UE) 1052/2016, MED LIFE S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul M in perioada 7 – 10 iulie 2020:

 

Intermediarul tranzactiilor: BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare de actiuni ordinare proprii MedLife conform Hotararii AGEA nr. 2 din 23 aprilie 2020.

 

Sumarul tranzactiilor din perioada 7 – 10 iulie 2020:

 

Data Tranzactiei

Natura tranzactiei

Volum agregat

Pret mediu ponderat / actiune (RON)

Valoare (RON)

7.07.2020

Rascumparare

      1.604

35,3000

      56.621

8.07.2020

Rascumparare

  Nu s-au efectuat tranzactii 

9.07.2020

Rascumparare

      1.658

35,0000

      58.030

10.07.2020

Rascumparare

      1.751

34,6000

      60.585

Total

 

     5.013

 

  175.236

 

 

 

 

Tranzactiile detaliate din perioada 7 – 10 iulie 2020:

 

Simbol

ISIN

Piata

Data

Ora

Volum

Pret (RON)

Valoare (RON)

M

ROMEDLACNOR6

REGS

  7.07.2020

11:30:37

         1.604

35,3000

         56.621

M

ROMEDLACNOR6

REGS

  9.07.2020

10:58:43

         1.658

35,0000

         58.030

M

ROMEDLACNOR6

REGS

10.07.2020

12:22:37

         1.751

34,6000

         60.585

 

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General