Notificare - rascumparare actiuni proprii - 8-12 iulie 2019

M MedLife S.A.

Nr. 64/15.07.2019

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 15.07.2019

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale art.2 din Regulamentul Delegat (UE) 1052/2016, MED LIFE S.A. aduce la cunostinta pietei reglementate urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate pe simbolul M in perioada 8 – 12 iulie 2019:

 

Intermediarul tranzactiilor: BT Capital Partners S.A.

Motivul notificarii tranzactiilor: rascumparare de actiuni ordinare proprii MedLife conform Hotararii AGEA nr. 2 din 8 octombrie 2018.

 

Sumarul tranzactiilor din perioada 8 – 12 iulie 2019:

 

Data Tranzactiei

Natura tranzactiei

Volum agregat

Pret mediu ponderat / actiune (RON)

Valoare (RON)

8.07.2019

Rascumparare

 Nu s-au efectuat tranzactii

9.07.2019

Rascumparare

 Nu s-au efectuat tranzactii

10.07.2019

Rascumparare

              1.365

                        31,0363

             42.365

11.07.2019

Rascumparare

                694

                        31,9190

             22.152

12.07.2019

Rascumparare

 Nu s-au efectuat tranzactii

Total

 

             2.059

 

           64.516

 

 

Tranzactiile detaliate din perioada 8 – 12 iulie 2019:

 

Simbol

ISIN

Piata

Data

Ora

Volum

Pret (RON)

Valoare (RON)

M

ROMEDLACNOR6

REGS

10.07.2019

17:50:00

446

31,0000

            13.826

M

ROMEDLACNOR6

REGS

10.07.2019

17:50:00

31

31,0000

                  961

M

ROMEDLACNOR6

REGS

10.07.2019

15:18:43

69

31,4000

               2.167

M

ROMEDLACNOR6

REGS

10.07.2019

15:18:43

50

31,3000

               1.565

M

ROMEDLACNOR6

REGS

10.07.2019

15:18:43

50

31,2000

               1.560

M

ROMEDLACNOR6

REGS

10.07.2019

15:11:50

250

31,0000

               7.750

M

ROMEDLACNOR6

REGS

10.07.2019

14:48:18

454

31,0000

            14.074

M

ROMEDLACNOR6

REGS

10.07.2019

13:58:38

15

30,8000

                  462

M

ROMEDLACNOR6

REGS

11.07.2019

14:54:25

50

32,0000

               1.600

M

ROMEDLACNOR6

REGS

11.07.2019

12:11:33

366

32,0000

            11.712

M

ROMEDLACNOR6

REGS

11.07.2019

11:59:18

100

32,0000

               3.200

M

ROMEDLACNOR6

REGS

11.07.2019

11:29:45

50

31,9000

               1.595

M

ROMEDLACNOR6

REGS

11.07.2019

10:07:00

78

31,6000

               2.465

M

ROMEDLACNOR6

REGS

11.07.2019

10:07:00

50

31,6000

               1.580

 

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General