Noua structura organizatorica & Declansare procedura recrutare Dir. Gen. Adj.

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr.49517/ 18.12.2018

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 40/ 2018

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

18.12.2018

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

I.     Aprobarea unei noi structuri organizatorice a societatii CONPET S.A.

II.  Declansarea procedurii de recrutare si selectie a Directorului General Adjunct tinand cont de prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.  Aprobarea unei noi structuri organizatorice a societatii CONPET S.A.

Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, prin Decizia nr. 33 din data de 18.12.2018 a Consiliului de Administratie, a fost aprobata o noua structura organizatorica care va intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Declansarea procedurii de recrutare si selectie a Directorului General Adjunct tinand cont de prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In sedinta din data de 18.12.2018, Consiliul de Administratie al societatii:

a)   a aprobat declansarea procedurii de recrutare si selectie a Directorului General Adjunct, tinand cont de prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, procedura urmand a se efectua fara expert independent, respectiv de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

b)    a mandatat Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie sa deruleze procedura de recrutare si selectie a Directorului General Adjunct, urmand ca la viitoarea sedinta a C.A. sa se stabileasca etapele procedurii de selectie, termenele maximale si calendarul aferent si sa se supuna aprobarii C.A. criteriile de recrutare si selectie a acestuia, precum si forma si continutul anuntului de recrutare si selectie.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS