Noua strucura organizatorica incepand cu 01.02.2018

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 1430/ 11.01.2018

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

 

Raport curent nr. 1/ 2018

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006

 

 

Data raportului:

11.01.2018

Denumirea entitatii emitente:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, prin Decizia nr. 1/2018 a Consiliului de Administratie, a fost aprobata o noua structura organizatorica ce va intra in vigoare incepand cu data de 01.02.2018, care prevede si doua posturi de director general adjunct.

Noua structura organizatorica a avut in vedere optimizarea cadrului decizional, eficientizarea fluxului de comunicare interna, imbunatatirea coordonarii atributiilor entitatilor in concordanta cu necesitatile si complexitatea activitatii desfasurate, atat pe componente cat si pe ansamblu. 

Numirile in functii la nivelul conducerii executive a CONPET S.A. urmeaza a fi realizate pana la termenul susmentionat.

 

Director General

Ing. Dan-Silviu BACIU, M.B.A.

 

Sef Departament Guvernanta Corporativa, Strategie si Sisteme de Management

ing. Cornelia MINESCU

 

Sef Serviciu Guvernanta Corporativa

ec.  Bogdan PINZARIU