Numire administrator provizoriu incepand cu 05.07.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 26843/ 04.07.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 21/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

04.07.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Numirea provizorie a dlui. Nicusor Marian Buica in calitate de administrator al CONPET S.A. pe locul ramas vacant in urma renuntarii drei. Karina Paval

Societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor ca, urmare sedintei din data de 04.07.2019, Consiliului de Administratie a numit provizoriu in calitate de administrator al CONPET S.A., pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va fi convocata in conditiile legii, pe dl. Nicusor Marian Buica, incepand cu data de 05.07.2019, pe locul ramas vacant urmare renuntarii drei. Karina Paval la mandatul de administrator al societatii. Numirea administratorului provizoriu este efectuata in conformitate cu prevederile art. 1372 alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv al CONPET S.A., urmare primirii Adresei inregistrata sub nr. 26647/ 04.07.2019 din partea actionarului DEDEMAN S.R.L.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS