Numire persoane cu functii de conducere

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 46813/ 29.11.2018

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 38/ 2018

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

29.11.2018

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Urmare aprobarii de catre Consiliul de Administratie a unei noi structuri organizatorice, Directorul General al CONPET S.A. a emis decizia prin care a numit pentru perioada 01.12.2018 - 31.12.2018 (inclusiv) persoanele care vor exercita urmatoarele functii de conducere:

-          Director General Adjunct – jr. Dumitrache Mihaela Anamaria;

-          Sef Departament Control  – ec. Voicu Ioan;

-          Sef Departament Guvernanta Corporativa, Comunicare si Relatii Publice – ing. Pintoiu Toma;

-          Sef Departament Infrastructuri Critice - ing. Necsulescu Radu Florentin;

-          Sef Departament Dezvoltare Mentenanta - ing. Buzatu Dan;

-          Sef Departament Productie - ing. Baciu Dan-Silviu.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS